Φασόλια: Στη βάση της Μεσογειακής Πυραμίδας
Τα φασόλια ήρθαν στην Ευρώπη τον 16ο αιώνα από τους Ισπανούς. Αποτελούν μια ιδιαίτερα θρεπτική τροφή κι αυτό αποτυπώνεται στο γεγονός ότι βρίσκονται στη βάση της μεσογειακής πυραμίδας, δηλαδή συγκαταλέγονται μεταξύ των τροφών που πρέπει να καταναλώνονται με μεγάλη συχνότητα.

ΦΑΣΟΛΙΑ ΓΙΓΑΝΤΕΣ — ΕΛΕΦΑΝΤΕΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ,(ΕΛΛΑΔΑ)

Τα φασόλια γίγαντες- ελέφαντες Καστοριάς είναι προϊόν με Προστατευόμενη Γεωγραφική ένδειξη (ΠΓΕ) με αριθμό φακέλου GR/PGI/0105/01001 και ανήκουν στην κλάση 1.6 Φρούτα, λαχανικά και δημητριακά νωπά ή μεταποιημένα, με ημερομηνία εγγραφής 01/06/2007.

ΦΑΣΟΛΙΑ ΓΙΓΑΝΤΕΣ- ΕΛΕΦΑΝΤΕΣ  ΠΡΕΣΠΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (ΕΛΛΑΔΑ)

Τα φασόλια Γίγαντες- Ελέφαντες Πρεσπών Φλώρινας είναι προϊόν με Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη (ΠΓΕ) με αριθμό φακέλου EL/PGI/0017/0417,που υπάγονται στην κλαση 1.6 Φρούτα, λαχανικά και δημητριακά νωπά ή μεταποιημένα, με ημερομηνία εγγραφής 18.07.1998.

ΦΑΣΟΛΙΑ (ΠΛΑΚΕ ΜΕΓΑΛΟΣΠΕΡΜΑ) ΠΡΕΣΠΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (ΕΛΛΑΔΑ)

Τα φασόλια (πλακέ μεγαλόσπερμα ) Πρεσπών Φλώρινας είναι προϊόν με Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη (ΠΓΕ) με αριθμό φακέλου EL/PGI/0017/0418 που ανήκουν στην κλάση 1.6 Φρούτα, λαχανικά και δημητριακά νωπά ή μεταποιημένα, με ημερομηνία εγγραφής 18.07.1998.