Το Ευρωπαϊκό σύστημα δίνει μια ιδιαίτερη προσοχή στα προϊόντα που πωλούνται τόσο στον Ευρωπαϊκό χώρο όσο  και πέραν αυτού. Mε σκοπό να ξεχωρίζουν τα  μοναδικά προϊόντα που συνδυάζουν την παράδοση, την ιστορία, το φυσικό περιβάλλον και τις παραδοσιακές συνταγές για την επεξεργασία τους, το ευρωπαϊκό σύστημα, τονίζει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: την ποιότητα, την ασφάλεια των τροφίμων, την εικόνα των ευρωπαϊκών προϊόντων, το λογότυπο και την επισήμανση και επίσης την ευρωπαϊκή πιστοποίηση του συστήματος ΠΟΠ / ΠΓΕ

Έννοιες:

Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης: για τα αγροτικά προϊόντα και τα τρόφιμα που παράγονται, υπόκεινται σε επεξεργασία και παρασκευάζονται σε μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή με τη χρήση αναγνωρισμένων μεθόδων.

Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη: για τα αγροτικά προϊόντα και τρόφιμα που είναι στενά συνδεδεμένα με μια γεωγραφική περιοχή. Τουλάχιστον ένα από τα στάδια παραγωγής, επεξεργασίας ή παρασκευής πρέπει να διεξάγεται στην οριοθετημένη περιοχή.

Ξέρετε ότι…

  • Πάνω από 1.000 ονομασίες παραδοσιακών αγροτικών προϊόντων και τροφίμων προστατεύονται χάρη στο ευρωπαϊκό σύστημα σήμανσης ποιότητας.
  • Το σύστημα αυτό συμβάλλει στην προστασία και προώθηση των εμπορικών σημάτων παραδοσιακών αγροτικών προϊόντων και τροφίμων της Ευρώπης.
  • Το σύστημα ενισχύει επίσης την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στα τρόφιμα που φέρουν σήμα ποιότητας
  • Μόλις το εμπορικό σήμα ενός παραδοσιακού αγροτικού προϊόντος ή τροφίμου καταχωριστεί σε μία από τις τρεις κατηγορίες σημάτων ποιότητας, η ΕΕ λαμβάνει μέτρα ώστε η προστατευόμενη ονομασία να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί παράνομα από άλλους
  • Μέχρι σήμερα έχουν καταχωριστεί 505 τρόφιμα με Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης και 465 με Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη
  • Ιδιαίτερα συστήματα σήμανσης ισχύουν για την προστασία των κρασιών και των οινοπνευματωδών ποτών.